A expedicin do Pacfico PDF/EPUB ê A expedicin

A expedicin do Pacfico (Infantil E Xuvenil - Fra De Xogo) A expedici n do Pac fico unha novela de aventuras ue conta as peripecias dunha nena de doce anos Emilia ue se agacha como polis n nunha expedici n cient fica ue parte para explorar o Pac fico A acci n ue se desenvolve no s culo XIX non renuncia a estar escrita desde este fin de s culo As ideas feministas a pol mica entre o darwinismo e o creacionismo a paix n polo co ecemento est n nas p xinas desta excepcional novela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *