Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde PDF Ç


Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde Knjiga je zami ljena kao uvod u psihoanaliti ku knji evnu kritiku preko analiza djela autora kojima je posve eno najvi e psihoanaliti kih interpretacija Tako knjiga sadr ava pet detaljnih analiza sljede ih djela Kralja Edipa i Edipa na Kolonu Hamleta Ukradenog pisma Zlo ina i kazne te Dr Jekylla i g Hydea Svako pojedino poglavlje sadr ava pregled psihoanaliti kih tuma enja navedenih djela, po ev i od Freuda do suvremenih psihoanaliti kih teorijaPrimjerice, analiza Hamleta W Shakespearea zapo inje e Freudovim i Jonesovim osvrtima, usredoto enima na problem Edipova kompleksa Pregled psihoanaliti kih tuma enja Hamleta zaklju uje se radovima psihoanaliti kih feministica J Mitchell i J Rose koje nagla avaju problem pretjerane afektivne investicije u enske likove Gertruda ili ne eljene projekcije OfelijaSmisao ovog djela po iva u namjeri da se tuma enjem reprezentativnih knji evnih djela ujedno i itavaju izraziti teorijski pomaci, kao i obrati unutar psihoanalize to psihoanaliti ku kritiku danas upravo ini izrazito zna ajnom budu i da je njezino suvremeno obilje je rezultat podjednako historizacije kao i uvo enja kulturne relativnosti u psihoanaliti ke kategorije [Download] ➾ The End (The 30-Day Collective Book 1) By Ellen A. Easton – Kleankitchen.co.uk po ev i od Freuda do suvremenih psihoanaliti kih teorijaPrimjerice ✅ The Light Over London PDF / Epub ⚣ Author Julia Kelly – Kleankitchen.co.uk analiza Hamleta W Shakespearea zapo inje e Freudovim i Jonesovim osvrtima ➞ Cell free download ➣ Author Robin Cook – Kleankitchen.co.uk usredoto enima na problem Edipova kompleksa Pregled psihoanaliti kih tuma enja Hamleta zaklju uje se radovima psihoanaliti kih feministica J Mitchell i J Rose koje nagla avaju problem pretjerane afektivne investicije u enske likove Gertruda ili ne eljene projekcije OfelijaSmisao ovog djela po iva u namjeri da se tuma enjem reprezentativnih knji evnih djela ujedno i itavaju izraziti teorijski pomaci [PDF / Epub] ☁ Braving the Wilderness By Brené Brown – Kleankitchen.co.uk kao i obrati unutar psihoanalize to psihoanaliti ku kritiku danas upravo ini izrazito zna ajnom budu i da je njezino suvremeno obilje je rezultat podjednako historizacije kao i uvo enja kulturne relativnosti u psihoanaliti ke kategorije


10 thoughts on “Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde

  1. Skrivena stranica Skrivena stranica says:

    Nemojte krivo shvatiti ocjenu, eljka Matija evi odli no povezuje kroz tri lika dobar dio psihoanalize i ini cijelu knjigu jako suvremenom, ali i svjesnom po etaka psihoanalize Ono to knjiga nije uspjela je to da me uvjeri u vrijednost psihoanalize kao knji evnog pristupa makar neke dijelove i lanke smatram intrigantnima Ina e, ako vas zanima ova tema, svakako preporu am ovu knjigu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *