Hardcover ↠ Donjodravska obala MOBI ✓

Donjodravska obala Donjodravska obala roman je kojim je, kako je ve primje eno, Osijek dobio svog Tribusona, svoje Grlom u jagode , vremenski smje tene malo unatrag, u ne tako atraktivnegodine pro log stolje a u siroma nom, radni kom naselju uz obalu Drave Roman precizno o ivljava Osijek toga vremena, atmosferu, njegove stanovnike, lokacije, navike i na in ivota, ali i jezik koji se podosta razlikuje od njegove suvremene varijante U Hedlovom romanu, naime, slu a se Glas Amerike a ne Radio Luxembourg, dok je predmet udnje tranzistor, a ne gramofonRoman je to koji se uklapa u dionicu proze koja tematizira odrastanje, jednim dijelom svakako i poluautobiografski, to nam jasno daju do znanje obiteljske fotografije autora na kraju knjige Premda se u romanu radi o obitelji Kenig nekada, dakako K nig , posve je sigurno da je u nju Hedl upleo podosta atmosfere i likova svoga vlastitog odrastanja Pripovjeda je dje ak Dado i roman zapo inje kao topla, le erna i sugestivna pri a o tzv malim ljudima, njihovoj svakodnevici, onoj koju ne bilje e velike povijestiNo, u toj Donjodravskoj ulici brojlikovi, a posebno Dadina folksdoj erska obitelj, itekako su obilje eni velikom povije u, na na in koji sjajno sublimira Dadina omama Justa, ina e jedan od najva nijih i najsna nijih likova u romanu Rat je jako gadna stvar, a za one koji ga izgube mir je jo goriObitelj Kenig je obitelj individualaca, to su i dje ak Dado i njegov otac koji unato svemu vjeruje u pravdu i po tenje, ali prije svega omama Justa, sjajno karakterizirana majka hrabrost koja je u ratu izgubila mu a i sinove, ali nije snagu, duh i vitalnost Temom sudbine njema kih obitelji nakonsvjetskog rata bavili su se i drugi pisci, me utim Hedlova je metoda pone to druk ija svakodnevica je tu va nija od ideologije, ivot te e naizgled normalno i mirno, ak i kad zapne od toga likovi ne rade velike drame, jer ih pokre e volja za pre ivljavanjem Dje ak Dado, primjerice, sve do polaska u kolu uop e ne zna da je njegovo ime njema ko Hedl na toj svojoj donjodravskoj adresi uspijeva ocrtati aroliku galeriju likova vojna lica, doseljenike, u itelje, biv e partizane i sva ta se me u njima doga a brakovi, preljubi, trudno e, poku aj bijega preko granice , pa oni nisu tek kulise za obitelj koja je u centru pozornosti Pomo u svih njih sjajno je, gotovo filmski napeto i dramati no, prikazan nestanak jedne adrese, jednog vremena koje se simboli ki prekida i gubi u vatrenoj stihiji osje ke Ko are Jagna Poga nik ➼ Classic Essential Vegetables Free ➲ Author Family Circle – Kleankitchen.co.uk kako je ve primje eno ★ The Murder Exchange PDF / Epub ✈ Author Simon Kernick – Kleankitchen.co.uk Osijek dobio svog Tribusona [Read] ➵ The Isis Covenant (Jamie Saintclaire, By James Douglas – Kleankitchen.co.uk svoje Grlom u jagode ❮PDF / Epub❯ ☉ The Excalibur Codex (Jamie Saintclaire, Author James Douglas – Kleankitchen.co.uk vremenski smje tene malo unatrag ❂ [EPUB] ✺ The Cold War By David Miller ➛ – Kleankitchen.co.uk u ne tako atraktivnegodine pro log stolje a u siroma nom [Download] ✤ The Soul of Leadership ➸ Deepak Chopra – Kleankitchen.co.uk radni kom naselju uz obalu Drave Roman precizno o ivljava Osijek toga vremena ❃ The Night Listener kindle Epub ❧ Author Armistead Maupin – Kleankitchen.co.uk atmosferu ➹ [Download] ➵ Under Currents By Nora Roberts ➼ – Kleankitchen.co.uk njegove stanovnike [BOOKS] ⚣ The Confidential Agent Author Graham Greene – Kleankitchen.co.uk lokacije ❮Ebook❯ ➩ The Light In The Window Author June Goulding – Kleankitchen.co.uk navike i na in ivota [PDF / Epub] ✩ The Lion and the Unicorn ☉ Richard Aldous – Kleankitchen.co.uk ali i jezik koji se podosta razlikuje od njegove suvremene varijante U Hedlovom romanu [PDF / Epub] ☉ Three Entertainments By Graham Greene – Kleankitchen.co.uk naime ➳ [Reading] ➶ Lissa By Sherine Hamdy ➩ – Kleankitchen.co.uk slu a se Glas Amerike a ne Radio Luxembourg [PDF / Epub] ★ Lissa By Sherine Hamdy – Kleankitchen.co.uk dok je predmet udnje tranzistor ❴Ebook❵ ➢ Red Sky At Sunrise Author Laurie Lee – Kleankitchen.co.uk a ne gramofonRoman je to koji se uklapa u dionicu proze koja tematizira odrastanje ➲ Taken by the Alpha Read ➺ Author Lexi Lane – Kleankitchen.co.uk jednim dijelom svakako i poluautobiografski [Reading] ➼ Ghost Children By Sue Townsend – Kleankitchen.co.uk to nam jasno daju do znanje obiteljske fotografije autora na kraju knjige Premda se u romanu radi o obitelji Kenig nekada [KINDLE] ❁ Crazy for Cake Pops Author Molly Bakes – Kleankitchen.co.uk dakako K nig [BOOKS] ✭ Horse Trade (Saddle Club, Author Bonnie Bryant – Kleankitchen.co.uk posve je sigurno da je u nju Hedl upleo podosta atmosfere i likova svoga vlastitog odrastanja Pripovjeda je dje ak Dado i roman zapo inje kao topla ❰Ebook❯ ➨ Extraordinary Circumstances Author Brian K. Burton – Kleankitchen.co.uk le erna i sugestivna pri a o tzv malim ljudima ❮Ebook❯ ➥ From Madman to Crime Fighter Author Roslynn D. Haynes – Kleankitchen.co.uk njihovoj svakodnevici [Reading] ➿ The Secret of the Stallion (Saddle Club Super Edition, By Bonnie Bryant – Kleankitchen.co.uk onoj koju ne bilje e velike povijestiNo ❰Read❯ ➲ Lets Weigh the Evidence Author Barry Burton – Kleankitchen.co.uk u toj Donjodravskoj ulici brojlikovi ❰BOOKS❯ ✮ Facing Empire Author Kate Fullagar – Kleankitchen.co.uk a posebno Dadina folksdoj erska obitelj ☉ Patient Safety Ethics PDF / Epub ❤ Author John D Banja – Kleankitchen.co.uk itekako su obilje eni velikom povije u ➷ Systems Failure Free ➭ Author Andrew Franta – Kleankitchen.co.uk na na in koji sjajno sublimira Dadina omama Justa ❮Reading❯ ➼ Becoming an Academic Author Inger Mewburn – Kleankitchen.co.uk ina e jedan od najva nijih i najsna nijih likova u romanu Rat je jako gadna stvar ➾ [Download] ➾ Taking Nazi Technology By Douglas M. O& ➳ – Kleankitchen.co.uk a za one koji ga izgube mir je jo goriObitelj Kenig je obitelj individualaca [Reading] ➽ Train Wreck By George Bibel – Kleankitchen.co.uk to su i dje ak Dado i njegov otac koji unato svemu vjeruje u pravdu i po tenje ✅ [PDF / Epub] ☉ A Political History of the World By Jonathan Holslag ⚣ – Kleankitchen.co.uk ali prije svega omama Justa ❮Read❯ ➪ Modernist Time Ecology Author Jesse Matz – Kleankitchen.co.uk sjajno karakterizirana majka hrabrost koja je u ratu izgubila mu a i sinove [Reading] ➷ The Glovemaker Author Stacia M. Brown – Kleankitchen.co.uk ali nije snagu ✅ Timelines of American Literature PDF / Epub ⚣ Author Cody Marrs – Kleankitchen.co.uk duh i vitalnost Temom sudbine njema kih obitelji nakonsvjetskog rata bavili su se i drugi pisci ✮ [PDF] ✩ Architecture in Formation By Pablo Lorenzo-Eiroa ✻ – Kleankitchen.co.uk me utim Hedlova je metoda pone to druk ija svakodnevica je tu va nija od ideologije [PDF / Epub] ☀ Great Powers, Small Wars Author Larisa Deriglazova – Kleankitchen.co.uk ivot te e naizgled normalno i mirno [Read] ➺ A Bloodless Victory ➶ Joseph F. Stoltz III – Kleankitchen.co.uk ak i kad zapne od toga likovi ne rade velike drame ❮Download❯ ➼ Epiphany Author Priya Sridhar – Kleankitchen.co.uk jer ih pokre e volja za pre ivljavanjem Dje ak Dado ❮Reading❯ ➶ Unplanned Parenthood ➮ Author E.P. Clark – Kleankitchen.co.uk primjerice ❴PDF / Epub❵ ☉ The Cloak of Aphrodite Author Kendal Grahame – Kleankitchen.co.uk sve do polaska u kolu uop e ne zna da je njegovo ime njema ko Hedl na toj svojoj donjodravskoj adresi uspijeva ocrtati aroliku galeriju likova vojna lica ➻ [Download] ➸ Russian Eurasianism By Marlène Laruelle ➺ – Kleankitchen.co.uk doseljenike [Epub] ➞ Betsy Bonaparte Author Helen J. Burn – Kleankitchen.co.uk u itelje [PDF / Epub] ★ American Hieroglyphics Author John T. Irwin – Kleankitchen.co.uk biv e partizane i sva ta se me u njima doga a brakovi [Download] ➻ Wellbeing of Transnational Muslim Families By Marja Tiilikainen – Kleankitchen.co.uk preljubi ❰Reading❯ ➻ Betsy Bonaparte Author Claude Bourguignon-Frasseto – Kleankitchen.co.uk trudno e ❄ [EPUB] ✼ Interactions By Hanno Hardt ➝ – Kleankitchen.co.uk poku aj bijega preko granice ➾ [Download] ➾ Critical Communication Studies By Hanno Hardt ➳ – Kleankitchen.co.uk pa oni nisu tek kulise za obitelj koja je u centru pozornosti Pomo u svih njih sjajno je ➽ [Reading] ➿ The Big Vote By Liette Gidlow ➲ – Kleankitchen.co.uk gotovo filmski napeto i dramati no ➶ [Reading] ➸ Gender and Firearms By Peter Squires ➫ – Kleankitchen.co.uk prikazan nestanak jedne adrese ➦ [Ebook] ➡ Six Essential Fingerings for the Jazz Guitarist By Jimmy Bruno ➱ – Kleankitchen.co.uk jednog vremena koje se simboli ki prekida i gubi u vatrenoj stihiji osje ke Ko are Jagna Poga nik


About the Author: Drago Hedl

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Donjodravska obala book, this is one of the most wanted Drago Hedl author readers around the world.10 thoughts on “Donjodravska obala

  1. Vivone Os Vivone Os says:

    Roman Donjodravska obala prati ivot dje aka Dade i njegove obitelji pedesetih godina pro log stolje a u Osijeku Kroz pri u se isprepli u crtice iz ivota siroma nih ljudi onog doba, zgode i nezgode koje do ivljavaju Dado i njegovi prijatelji te one ozbiljnije stvari, te ak ivot njema kih obitelji u Osijeku komunisti ke Jugoslavije nakon poraza Njema ke u 2 svjetskom ratu.Pri u nam pri a Dado, koji najvi e opisuje svoju obitelj, majku, oca i baku omamu Omama je jedan sna an lik, ena koja Roman Donjodravska obala prati ivot dje aka Dade i njegove obitelji pedesetih godina pro log stolje a u Osijeku Kroz pri u se isprepli u crtice iz ivota siroma nih ljudi onog doba, zgode i nezgode koje do ivljavaju Dado i njegovi prijatelji te one ozbiljnije stvari, te ak ivot njema kih obitelji u Osijeku komunisti ke Jugoslavije nakon poraza Njema ke u 2 svjetskom ratu.Pri u nam pri a Dado, koji najvi e opisuje svoju obitelj, majku, oca i baku omamu Omama je jedan sna an lik, ena koja je toliko toga u ivotu izgubila, a svejedno ustraje, brine se za sina, snahu i Dadu, poma e im Omama je i zabavna, prkosna i ponosna ena Meni njadra i lik u knjizi.Apsolutno sam u ivala itaju i ovu knjigu Prvenstveno pri a o mom Osijeku, opisuje mjesta koja poznajem Donji grad, Dravu, Ko aru, kolu Jagode Truhelke , likovi koriste rije i i izraze germanizme koje moja obitelj i ja koristimo escajg, rajnika, nudlvarger, ajnfort, firange, grincajg , kuhaju i jedu hranu koju mi jedemo smo jeli Pri e tih likova podsje aju me na pri e mog tate i tete o njihovom djetinjstvu, gdje su se i kako igrali, kako su se klizali na zale enoj Dravi, kako su djed i prabaka pri ali njema ki da ih ostali uku ani ne razumiju, kako je djed morao nakon rata na e njema ko prezime pojugoslaviti , kako mu zbog njema kog podrijetla nije bilo dopu teno otvoriti svoj obrt i te ko je prona ao posao Puno toga zapravo nisam znala o tome kako su te ko ivjeli ljudi u ono vrijeme, oni koji su imali bilo kakve veze s Njema kom Na toliko puno razina sam se povezala s knjigom, poistovjetila Ujedno mi je bilo tako lijepo itati zbog svih divnih uspomena koje je probudila, a u isto vrijememi je bila tako tu na i te ka Drago Hedl je, iako je pisao o nekim drugim ljudima, utkao u nju jako puno autobiografskih elemenata.Svidjelo mi se to je na koricama knjige s unutra nje strane karta Donjeg grada s ozna enim ulicama i mjestima bitnim za pri u, na kraju knjige je rje nik germanizama i ostalih izraza koje su ljudi u ono vrijeme koristili, a Hedl je i prilo io nekoliko fotografija svoje obitelji Tako er je svako poglavlje zapo eo s kratkim sa etkom onoga to e se u tom poglavlju dogoditi pr Dvadeset i prvo poglavlje u kojem milicajac udara pi toljem o stol i ka e da drug Kenig mrzi dr avu, kao i njegov sin Jako zgodno i knjizi daje neku posebnu ar


  2. Talična Talična says:

    ocjena 3 je samo zato jer je moj grad, ina e bi bila puno manja hedl jednostavno ne zna do arati osijek ne zna do arati donji grad i donjodravsku obalu.


  3. Daria Daria says:

    Roman s autobiografskim elementima o djetinjstvu pedesetih u Osijeku Ispri ano toplo, ljudski s dosta nje nog humora i ljubavi prema gradu u ne tako sjajnim vremenima za obitelj Kenig Realno, plasti no, duhovito Likovi su karakterizirani genijalno, toplo i ljudski, s meni najdra im likom, omamom Justinom Likovi su upravo takvi dje aku Dadi ostali u sje anju, jer je Dado vidio onako kakav je i sam bio, dobro, neiskvareno dijete Pri a je ispri ana o ima i osje ajima dje aka na topao i nje an Roman s autobiografskim elementima o djetinjstvu pedesetih u Osijeku Ispri ano toplo, ljudski s dosta nje nog humora i ljubavi prema gradu u ne tako sjajnim vremenima za obitelj Kenig Realno, plasti no, duhovito Likovi su karakterizirani genijalno, toplo i ljudski, s meni najdra im likom, omamom Justinom Likovi su upravo takvi dje aku Dadi ostali u sje anju, jer je Dado vidio onako kakav je i sam bio, dobro, neiskvareno dijete Pri a je ispri ana o ima i osje ajima dje aka na topao i nje an na in, pun dje jih veselja, kao i tereta koji je nosila njegova obitelj Dje jim naivnim usnama ispri ana je ozbiljna obiteljska i jugoslavenska povijest, kao i obiteljskosusjedska drama Odli no


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *