Beležnica profesora Miškovića eBook Ï Beležnica


Beležnica profesora Miškovića Roman o tajnama oko nas i ljudima koji su s njima povezani Ponekad nas splet okolnosti navede na put za koji ni slutili nismo kuda e nas odvestiTo e se dogoditi novinaru beogradskog lista Argument Bo ku Stevanovi u kad u prole egodine dobije zadatak da napi e tekst o nau noj ostav tini preminulog srpskog etnologa Arsenija Mi kovi a Umesto o ekivano dosadnog razgovora s udovicom Mi kovi , enom u godinama koja eka poslednje ivotno putovanje, on e se susresti sa serijom misterioznih i nau no neobja njivih doga aja o kojima nije ni sanjao da su mogu i, a kamoli da su se odigrali i da jo uvek traju u SrbijiTi doga aji ine sadr aj jedne male bele nice sa crnim koricama, koju e udovica Mi kovi pokloniti novinaru Stevanovi u Ono to tamo pi e godinama opseda neke ljude iz inostranstva Be a, Londona, Moskve i jednog gradi a u Arizoni a na kraju pokre e i lavinu udnih doga aja koji porodicu i prijatelje beogradskog novinara Bo ka Stevanovi a dovode u ivotnu opasnost ❮Reading❯ ➸ Gender in Psychoanalytic Space Author Muriel Dimen – Kleankitchen.co.uk enom u godinama koja eka poslednje ivotno putovanje [Download] ➽ Insight and Interpretation ➺ Roy Schafer – Kleankitchen.co.uk on e se susresti sa serijom misterioznih i nau no neobja njivih doga aja o kojima nije ni sanjao da su mogu i [EPUB] ✵ Good People in an Evil Time Author Svetlana Broz – Kleankitchen.co.uk a kamoli da su se odigrali i da jo uvek traju u SrbijiTi doga aji ine sadr aj jedne male bele nice sa crnim koricama [Read] ➵ On a Day Like This ➼ Peter Stamm – Kleankitchen.co.uk koju e udovica Mi kovi pokloniti novinaru Stevanovi u Ono to tamo pi e godinama opseda neke ljude iz inostranstva Be a ⚦ [PDF] ✎ Heart to Start By Derek Handley ✶ – Kleankitchen.co.uk Londona [PDF / Epub] ☉ Light without Fire By Scott Korb – Kleankitchen.co.uk Moskve i jednog gradi a u Arizoni a na kraju pokre e i lavinu udnih doga aja koji porodicu i prijatelje beogradskog novinara Bo ka Stevanovi a dovode u ivotnu opasnost


10 thoughts on “Beležnica profesora Miškovića

  1. Nataša Nataša says:

    Mno tvo potpuno nepotrebnih epizoda, koje valjda treba da odlo e radnju i izgrade napetost, ali njima se jedino br e gradi elim da bacim ovu knjigu ose aj Opisne parafraze re i kojima se dobija samo na broju re i, a stranice se popunjavaju Za to bi se ina e za taksi pisalo zeleni mercedes sa taksi oznakom na krovu , a za policajca radnik Ministarstva unutra njih poslova Likovi su neizgra eni ak i kad nas autor ube uje u neke njihove sposobnosti, to ostaje neilustrovano i nedokazan Mno tvo potpuno nepotrebnih epizoda, koje valjda treba da odlo e radnju i izgrade napetost, ali njima se jedino br e gradi elim da bacim ovu knjigu ose aj Opisne parafraze re i kojima se dobija samo na broju re i, a stranice se popunjavaju Za to bi se ina e za taksi pisalo zeleni mercedes sa taksi oznakom na krovu , a za policajca radnik Ministarstva unutra njih poslova Likovi su neizgra eni ak i kad nas autor ube uje u neke njihove sposobnosti, to ostaje neilustrovano i nedokazano, a na e je da mu slepo verujemo Pitanje za to je ba njemu poverena bele nica autor re ava veoma nespretno Stranci koji ga jure ameri ki dr avni vrh , a koji odustaju nakon intervencije penzionisanih jugoslovenskih radnika Ministarstva unutra njih poslova Glupost ivjetitoumronije Na kraju se stavlja ta ka na pri e o sporednim likovima, dok o glavnim de avanjima, njihovoj povezanosti i njihovom smislu ne saznajemo ni ta vi e.Posebno bih istakla autorovo insistiranje na razlici izme u Beograda i provincije Takve stavove ljudi iz provincije ne mogu da se bave novinarstvom pa toga ima samo u Beogradu , njihova jedina zabava je prepri avanje televizijskog programa, dani su im bezli nimogu da imaju ljudi koji van Beograda nisu kro ili ili oni koji zatvaraju o i im iza u iz Beograda, jer ivota van Beograda zapravo i nema.Jedino to je dobro u ovoj knjizi su veoma retki, usputni opisi Beograda, pre svega auditivni, ali i vizuelni i olfaktorni Samo zbog njih ovoj knjizi dajem zvezdicu, te ko zaslu enu


  2. Milan Trpkovic Milan Trpkovic says:

    3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *