Paperback ô Roki Raketa PDF ✓10 thoughts on “Roki Raketa

  1. Filip Đukić Filip Đukić says:

    anrovski neodre eno, iako autor tvrdi da je to jednim dijelom bajka postoje fantasti ni elementi, ali oni nisu eksplicitno u onoj pravoj fantasti noj formi izvedeni Malko i kroz naraciju, deskripciju, naravno i dijaloge koristi atrova ki izri aj koji je za moj ukus prenagla en Sama fabula kako stilski tako i po radnji nije na nivou boljih ostvarenja na e novije knji evnosti Likovi su solidno izgra eni no to nije dublja psiholo ka razina koja bi donijela ve u dramatiku i razvoj pri e anrovski neodre eno, iako autor tvrdi da je to jednim dijelom bajka postoje fantasti ni elementi, ali oni nisu eksplicitno u onoj pravoj fantasti noj formi izvedeni Malko i kroz naraciju, deskripciju, naravno i dijaloge koristi atrova ki izri aj koji je za moj ukus prenagla en Sama fabula kako stilski tako i po radnji nije na nivou boljih ostvarenja na e novije knji evnosti Likovi su solidno izgra eni no to nije dublja psiholo ka razina koja bi donijela ve u dramatiku i razvoj pri e Element sa psom koji poma e Kristijanu Ma i u ostaje nedore en u jasnoj namjeri me utim lo oj izvedbi Pas kao dobro udni stvor je prikaz obi nog ovjeka koji priprema put onima to grabe novac i mo to i nije lo a analogija ipak dje je izvedena teta to samo djelo ne prati odli an naslov knjige kao i kaver


  2. Anamarija Anamarija says:

    Roki Raketa je roman o zivotu igranja uloga, suvremena bajka s grotesknim likovima, te vrlo plasticna kritika hrvatskog drustva knjiga je ocito pisana s velikom strascu i nepopeglana je, gotovo sirova no, to joj je i vrlina i mana.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Roki Raketa Zasljepljuju i fle evi iz hrvatske dana njice i ju era njice, nasilje i crni humor, ali i liri nost, suosje anje i ljepota tamo gdje ih ne o ekujemo, odlike su proznog rukopisa Zorana Malko a, koordinate unutar kojih se odvija i njegova nova knjiga, roman bajka Roki Raketa A ba kao u svakoj bajci, ni u ovoj ne e nedostajati izgubljenosti, putovanja, zagonetaka i preobrazbi samo to se one kod Malko a odvijaju u mra noj umi hrvatske posttranzicije, tamo gdje je sve ba to to jest i ni ta nije onakvo kakvim se ini U tu umu zalutala su dva pisca jedan pravi i jedan la ni a izme u njih se, kao melem i trn, uvukao pas kojemu knjiga duguje naslov Roki Raketa, etverono no utjelovljenje mecene i nemilosrdni dobavlja svih vrsta materijalnih dobara, razdvojit e i nanovo spojiti dvojicu ratnih veterana Lucijana Luci a, koji je pisanje ostavio da bi se bavio kriminalom i Kristijana Ma i a, koji je ni ta ostavio da bi se bavio pisanjem Jo jednom, na malko evskom e se brvnu sudariti knji evnost i zbilja i popucat e glave Jo jednom, u njegovom proznom kotlu zakuhat e stvarno i nestvarno, u as i smijeh, a ono to iz njega iza e uvu i e nas u svijet koji i usred bajke nepogre ivo prepoznajemo kao svoj I to ne zato to nam se svi a, ve stoga to je tolika snaga kojom je stvoren [Download] ➾ The End (The 30-Day Collective Book 1) By Ellen A. Easton – Kleankitchen.co.uk nasilje i crni humor ✅ The Light Over London PDF / Epub ⚣ Author Julia Kelly – Kleankitchen.co.uk ali i liri nost ➞ Cell free download ➣ Author Robin Cook – Kleankitchen.co.uk suosje anje i ljepota tamo gdje ih ne o ekujemo [PDF / Epub] ☁ Braving the Wilderness By Brené Brown – Kleankitchen.co.uk odlike su proznog rukopisa Zorana Malko a ➨ [Ebook] ➣ Lightning / Midnight / The Bad Place By Dean Koontz ➳ – Kleankitchen.co.uk koordinate unutar kojih se odvija i njegova nova knjiga ➸ [Read] ➳ A Cidade Das Trevas (Dean Koontzs Frankenstein, By Dean Koontz ➽ – Kleankitchen.co.uk roman bajka Roki Raketa A ba kao u svakoj bajci ➭ Iron Council (New Crobuzon, Read ➵ Author China Miéville – Kleankitchen.co.uk ni u ovoj ne e nedostajati izgubljenosti [Reading] ➬ Big Magic ➳ Elizabeth Gilbert – Kleankitchen.co.uk putovanja ➹ [Read] ➵ Bloody Acquisitions (Fred, the Vampire Accountant, By Drew Hayes ➼ – Kleankitchen.co.uk zagonetaka i preobrazbi samo to se one kod Malko a odvijaju u mra noj umi hrvatske posttranzicije ❮BOOKS❯ ✯ Dangerous ⚡ Author Amanda Quick – Kleankitchen.co.uk tamo gdje je sve ba to to jest i ni ta nije onakvo kakvim se ini U tu umu zalutala su dva pisca jedan pravi i jedan la ni a izme u njih se [PDF / Epub] ★ Succeed and Grow Rich through Persuasion By Napoleon Hill – Kleankitchen.co.uk kao melem i trn [KINDLE] ❅ Agile Software Requirements By Dean Leffingwell – Kleankitchen.co.uk uvukao pas kojemu knjiga duguje naslov Roki Raketa [Read] ➲ The Last Kids on Earth By Max Brallier – Kleankitchen.co.uk etverono no utjelovljenje mecene i nemilosrdni dobavlja svih vrsta materijalnih dobara ❰Ebook❯ ➡ Fusiliers Author Mark Urban – Kleankitchen.co.uk razdvojit e i nanovo spojiti dvojicu ratnih veterana Lucijana Luci a ➥ [Ebook] ➠ The Martian By Andy Weir ➯ – Kleankitchen.co.uk koji je pisanje ostavio da bi se bavio kriminalom i Kristijana Ma i a ➮ [Read] ➪ Tarot for Magical Times By Rachel Pollack ➺ – Kleankitchen.co.uk koji je ni ta ostavio da bi se bavio pisanjem Jo jednom ❴Reading❵ ➺ The Maze at Windermere Author Gregory Blake Smith – Kleankitchen.co.uk na malko evskom e se brvnu sudariti knji evnost i zbilja i popucat e glave Jo jednom [Read] ➵ Dark Matter and the Dinosaurs By Lisa Randall – Kleankitchen.co.uk u njegovom proznom kotlu zakuhat e stvarno i nestvarno ✭ [PDF] ✪ The American Nurse By Carolyn Jones ✺ – Kleankitchen.co.uk u as i smijeh [PDF / Epub] ☆ The Life Project ✩ Helen Pearson – Kleankitchen.co.uk a ono to iz njega iza e uvu i e nas u svijet koji i usred bajke nepogre ivo prepoznajemo kao svoj I to ne zato to nam se svi a ❮PDF / Epub❯ ☁ The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon ✍ Author Brad Stone – Kleankitchen.co.uk ve stoga to je tolika snaga kojom je stvoren