Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler Bu kitapta derlenen makaleler meselemize yani homofobi ve transfobi temelli eşitsizlik ve ayrımcılıklar ile mücadeleye dair farklı disiplinlerden tespitler ve öneriler getirmektedir Söz konusu homofobi ve transfobi olduğunda mücadelenin siyasal hukuki kültürel sosyal akademik; kısacası tüm yönleriyle birlikte götürülmesi gerektiği açıktır Bu açıdan kitaptaki yazılar Türkiye’de lezbiyenlerin geylerin biseksüellerin transların ve intersekslerin birbirinden farklı ve hayatın her alanını kuşatan gereksinimlerine ve taleplerine ilişkin ayrıntılı tahlillerde bulunmak yerine sistematik ve bütüncül analizler üzerinden bir paradigma değişikliğini önermektedirİÇİNDEKİLERÖnsözMurat KöylüCinsel Kimliklerin Kontrolü Açısından MuhafazakârlıkProf Dr Melek GöregenliSiyasal Alana Dair ÖnerilerProf Dr Simten CoşarGeleneksel Medya ve Yeni Medya Ortamlarında“Milli İradenin ve İstikrarın” YaratılmasıDilsizleştirilmeler ve SuskunluklarProf Dr Mutlu BinarkYeni Hiyerarşik Vatandaşlık RejimininDışlanan Kesimlere Dayattığı Yeni Zorluklar ve LGBTİ Hareketi Doç Dr Ayşen CandaşTürkiye’de Cinsel Kimliğin Tanınması ve AyrımcılıkYard Doç Dr Kerem AltıparmakYasa Yapım Süreci Komisyonlarve LGBTİ’ler Tespit ve Öneriler Dr Salih Şahin

  • Paperback
  • 58 pages
  • Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler
  • Murat Köylü
  • Turkish
  • 01 March 2016