Jebo sad hiljadu dinara PDF/EPUB ↠ Jebo sad PDF or


Jebo sad hiljadu dinara Jebo sad hiljadu dinara roman cija se radnja dogadja od zore do sumraka jednog letnjeg dana usred hrvatsko bosnjackog rata u Bosni i Hercegovini jos je jedan uzaludan pokusaj istrazivanja o besmislu rata, te ulozi uniforme u zivotu i smrti covjeka, vojnika i budale ➼ Classic Essential Vegetables Free ➲ Author Family Circle – Kleankitchen.co.uk te ulozi uniforme u zivotu i smrti covjeka ★ The Murder Exchange PDF / Epub ✈ Author Simon Kernick – Kleankitchen.co.uk vojnika i budale


About the Author: Boris Dežulović

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Jebo sad hiljadu dinara book, this is one of the most wanted Boris Dežulović author readers around the world.10 thoughts on “Jebo sad hiljadu dinara

 1. Jelena Jelena says:

  U Jebo sad hiljadu dinara se kroz stil i pristup na prvi pogled prepoznaje autor To jeste isti onaj fantasti ni i pronicljivi De ulovi iz kolumni, s tim to ovaj tekst ima ne to to nijedna kolumna nema ovo je jedan od najboljih antiratnih romana za koje ja znam Ne samo na na em podru ju ve uop te Roman govori o dvema zara enim strana u pat poziciji, jer ni jedni ni drugi vi e ne znaju ko su na i a ko njihovi Cela je pri a dakle zasnovana na apsurdu I ba zahvaljuju i tom crnom hum U Jebo sad hiljadu dinara se kroz stil i pristup na prvi pogled prepoznaje autor To jeste isti onaj fantasti ni i pronicljivi De ulovi iz kolumni, s tim to ovaj tekst ima ne to to nijedna kolumna nema ovo je jedan od najboljih antiratnih romana za koje ja znam Ne samo na na em podru ju ve uop te Roman govori o dvema zara enim strana u pat poziciji, jer ni jedni ni drugi vi e ne znaju ko su na i a ko njihovi Cela je pri a dakle zasnovana na apsurdu I ba zahvaljuju i tom crnom humoru, tako britkom i dinami no, ogoljen je besmisao situacije do i preko svake mere bizarnosti Ko se jo smeje itaju i ratnu pri u Dobro, smejala sam se i itaju i Imamovi a Ali ba zbog tog smeha ti stane knedla u grlu i utroba se ve e u vor.Formalno De ulovi koristi dva anti ka elementa radnja traje od jutra do ve eri jednog dana i zasnovana je na osnovnom mehanizmu komedije zabune Vi e puta mi je kroz glavu pro la scena u kojoj Rene Bitorajac i Branko uri u boksericama i potko uljama jedan od njih nosi majicu sa logom Stonesa ekaju pomo u Ni ijoj zemlji Kroz desetina digresija jer roman zapravo obuhvata dane, godine i decenije u ivotima junaka pripadnici oru anih snaga su sve samo ne to To su mangupi, treberi, sportisti, talenti, spadala iz kraja poznajemo i prepoznajemo se I zato je i sasvim jasno kako je mogu e da i italac vi e nego jednom pogubi nit o tome ko je ono bio na kojoj strani i u kom rovu i da iza najokorelijih ratnih podviga stoje pajtonovske okolnosti.Mislim da o mom odnosu prema ovoj knjizi govori i to to nijednu drugu nisam toliko esto poklanjala

 2. Vladimir Ćeha Vladimir Ćeha says:

  Jebo sad hiljadu dinara je jedan od najzabavnijih i najtragi nijih romana koje sam pro itao U jednom trenutku, smejem se na sav glas, a u drugom sve iza e na nos, ali to je nekako i na a balkanska realnost.Ima u ovom romanu dosta pajtonovskog, ali i helerovskog, najvi e u na inu na koji je opisan rat sa svim svojim paradoksima u stilu famozne Kvake 22 Radnja je sme tena za vreme hrvatsko bo nja kog rata u Bosni i Hercegovini, i sam zaplet je dovoljan da zainteresuje svakog ljubitelja crnohumor Jebo sad hiljadu dinara je jedan od najzabavnijih i najtragi nijih romana koje sam pro itao U jednom trenutku, smejem se na sav glas, a u drugom sve iza e na nos, ali to je nekako i na a balkanska realnost.Ima u ovom romanu dosta pajtonovskog, ali i helerovskog, najvi e u na inu na koji je opisan rat sa svim svojim paradoksima u stilu famozne Kvake 22 Radnja je sme tena za vreme hrvatsko bo nja kog rata u Bosni i Hercegovini, i sam zaplet je dovoljan da zainteresuje svakog ljubitelja crnohumornih pri a ovde imamo dve vojske, hrvatsku i bo nja ku, s tim to su hrvatski vojnici maskirani kao bo nja ki, a bo nja ki kao hrvatski I jedni i drugi su na super tajnoj misiji, sa specijalnim zadatkom da se infiltriraju u neprijateljske redove Komedija nastaje kada se dve diverzantske jedinice sretnu, pa vi e ne znaju ko je ko, ko su na i, a ko njihovi Do kraja pri e, i samom itaocu postane te ko da razlikuje dve zara ene strane, ali to je negde i poenta, da rat zapravo vode na i protiv na ih, doju era nji poznanici i prijatelji iz kom iluka.U ivao sam podjednako u komediji i tragediji ovog romana Znao sam za De ulovi a kao novinara i kolumnistu, ali ovo je prvi njegov roman koji sam pro itao Sigurno ne i poslednji

 3. Sanja Sanja says:

  Jebo sad i hiljadu dinara i sto maraka, i na e i va e , i rat i sve Sjajno

 4. Knjigoholičarka Knjigoholičarka says:

  Tragikomi ni apsurd, pri a kojoj se smejete, a u sebi biste najradije plakali, i tu no i zabavno i jebo sad i hiljadu dinara, i hiljadu maraka, i hiljadu kuna, i rat, i politiku, i veru, i sve nas zajedno ovako glupe.Sjajno.

 5. Marijan Marijan says:

  ViVa LuDe strikes again Ili barem tre ina njih Kroz ovu epizodu iz Bo nja ko Hrvatskog rata De ulovi opisuje svu besmislenost ovog sukoba, i rata op eito, gdje se na suprotstavljenim stranam nalaze ljudi koji su imali iste profesore, tukli se s istim motibvima, i li u ista kina, evili iste curesve u svemu odli no.

 6. NeDa NeDa says:

  , , , ,, ,,, , , ,, ,,, ,

 7. Кремена Михайлова Кремена Михайлова says:

  ,, ,,, , , ,, ,,, , , , ,, ,, ,

 8. Radoš Lazarević Radoš Lazarević says:

  Tipi no za na jer ovde smo svi na i, je l crni humor, histeri ni smeh se na kraju pretvori u melanholi nu zapitanost nad ivotom Sa eto i dinami no ispri ana, pri a se do ivljava kao film zaticao sam sebe kako poluglasno itam dijaloge na lokalnom dijalektu da bih poja ao efekat neke apsurdne pri e kojom nas De ulovi zasmejava, uvla e i nas dublje u besmisao, sve do apsurdno, o ekivanog potresnog kraja Posle napada smeha, sa strepnjom ete posmatrati besmisao i moli ete se da pre ive Tipi no za na jer ovde smo svi na i, je l crni humor, histeri ni smeh se na kraju pretvori u melanholi nu zapitanost nad ivotom Sa eto i dinami no ispri ana, pri a se do ivljava kao film zaticao sam sebe kako poluglasno itam dijaloge na lokalnom dijalektu da bih poja ao efekat neke apsurdne pri e kojom nas De ulovi zasmejava, uvla e i nas dublje u besmisao, sve do apsurdno, o ekivanog potresnog kraja Posle napada smeha, sa strepnjom ete posmatrati besmisao i moli ete se da pre ive, ba kao devedesetih

 9. Emiliya Bozhilova Emiliya Bozhilova says:

  ,, ,, ,, , , ,, ,, ,, , ,, ,3,5 5

 10. Vladimir Vladimir says:

  Smeh besmislu ili besmisao smeha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *