The Valkyrie Song PDF î The Valkyrie MOBI :✓

The Valkyrie Song O son vuru m thi ti kesinlikle Beni sonunda dumur eden kitaplara bay l yorum ger ekten, Craig amcaya te ekk rler. Bu seriyi okumak isteyenler b t n i ini b rak p, tamamen kitaba odaklanmal O kadar yer, ki i, vs ad ge iyor ki dikkat etmek laz m Yoksa benim gibi bu kimdi, u kimdi diye d n p durursunuz Ger i al t m biraz be inci kitap sonu ta Bu kitapta Fabel e g c k oldum yaa Bir de her konu maya kad n erkek e itsizli ini katmalar na Hi tahmin etti im gibi gitmedi ama phelendiklerim temiz kt Fabel ve ekibi ok k t uvallad Ak l var mant k var Kar ndaki ler ld rmek i in zel olar Bu seriyi okumak isteyenler b t n i ini b rak p, tamamen kitaba odaklanmal O kadar yer, ki i, vs ad ge iyor ki dikkat etmek laz m Yoksa benim gibi bu kimdi, u kimdi diye d n p durursunuz Ger i al t m biraz be inci kitap sonu ta Bu kitapta Fabel e g c k oldum yaa Bir de her konu maya kad n erkek e itsizli ini katmalar na Hi tahmin etti im gibi gitmedi ama phelendiklerim temiz kt Fabel ve ekibi ok k t uvallad Ak l var mant k var Kar ndaki ler ld rmek i in zel olarak yeti tirilmi kad n lar ok tedbirsizlerdi Anna favorim bu arada Ama sonu iyidi O kad n ne alaka d n p durdum hi akl ma gelmemi ti ger ekten iyi saklad lar The book s premise features three lethal Valkyries, an East German deadly female group is unique and they are dangerous They were taken by the Stasi the official state security service of the German Democratic Republic East Germany as young teenagers and trained to be deadly People are being murdered and Fable is looking for these trained womenGreat story a look back at east German military. Russell, po dw ch ma ych wpadkach, zn w sprowadza Cykl hamburski na w a ciwe tory Chwa a mu za to Pie Walkirii nie jest mo e tak rewelacyjna jak Krwawy orze i Brat Grimm , ale zdecydowanie odbiega poziomem od Zmartwychwsta ego i Mistrza karnawa u In plus, oczywi cie.Tym razem podoba mi si i w tek kryminalny, i jego t o G wny bohater wraz ze swoim zespo em musi rozwik a zagadk morderstwa Okazuje si , e tym razem nie b dzie tak atwo Trop prowadzi do Walkirii zimnych, pe Russell, po dw ch ma ych wpadkach, zn w sprowadza Cykl hamburski na w a ciwe tory Chwa a mu za to Pie Walkirii nie jest mo e tak rewelacyjna jak Krwawy orze i Brat Grimm , ale zdecydowanie odbiega poziomem od Zmartwychwsta ego i Mistrza karnawa u In plus, oczywi cie.Tym razem podoba mi si i w tek kryminalny, i jego t o G wny bohater wraz ze swoim zespo em musi rozwik a zagadk morderstwa Okazuje si , e tym razem nie b dzie tak atwo Trop prowadzi do Walkirii zimnych, perfekcyjnych zab jczy , kt re szkoli y si pod okiem cz onk w Stasi S bieg e zar wno w sztuce mordu, jak i kowej Z atwo ci potrafi zmienia wygl d i manipulowa innymi lud mi Dla Fabla jest to nie lada problem By nie da si zwie , nasz spec musi stawi czo a w asnym przekonaniom i wyj ze strefy komfortu.Autor zauwa y najwyra niej, e tak zarysowany w tek kryminalny jest doskona okazj ku temu, by wzi si za bary z problemem postrzegania kobiet we wsp czesnym spo ecze stwie W powie ci wyst puj liczne postacie p ci e skiej i przyznam, e niekiedy mia am ju do tej nieco feministycznej otoczki Zaznacz jednak, e Russell porusza sprawy wa ne i stara si to robi w spos b niebanalny Je li natomiast pojawiaj si wzmianki na tematy do wy wiechtane, autor ogranicza si przewa nie do zaznaczenia ich wagi Tak wi c podczas lektury zastanowimy si , czy kobiety, mimo swej natury, potrafi yby pracowa w policji i wyj z tego bez szwanku wszak niekt re sceny zab jstw potrafi zniszczy umys najbardziej wytrzyma ych m czyzn Rozwa ymy, czy prostytucja zawsze jest dla kobiet upokarzaj ca, a je li tak czy mimo wszystko mog pragn takich zbli e Na koniec przekonamy si , co dzieje si w psychice ofiary gwa tu, niezale nie od jej p ci Pie Walkirii na pocz tku rozwija si bardzo szybko i na szcz cie ciekawie Po dwustu stronach mamy drobne spowolnienie, ale ko c wka przyjemnie przyspiesza Zdecydowanie warto do niej doj epilog jest prawdziw wisienk na torcie Nie by abym sob , gdybym nie wspomnia a o tym, e w tej cz ci serii wraca stare, dobre poczucie humoru Russella Nie jest to dowcip intelektualny w ko cu mamy do czynienia nie ze rodowiskiem akademickim, a policj Autorowi daleko jednak od klozetowego humoru Bardzo spodoba mi si cytat z policjantki Nast pnemu, kt ry spr buje si stawia , odstrzel fiuta powiedzia a z u miechem A wierzcie mi, e naprawd dobrze strzelam, nawet do takich ma ych cel w Na koniec ok adka Podobnie jak w przypadku dw ch poprzednich cz ci cyklu, nasze wydanie odbiega od orygina u Po raz kolejny uwa am, e to zagraniczne jest lepsze Nie b d si jednak wyz o liwia Propozycja Wydawnictwa W.A.B tym razem te mi si podoba Nie s to wy yny prze y estetycznych, ale lufa ci gnie wzrok, a i zestaw kolorystyczny jest przyjemny dla oka Pie Walkirii w swoim prywatnym zestawieniu oceniam na 7 10 Dzi ki tej cz ci Cyklu hamburskiego nie boj si ju , e zako czenie ca o ci b dzie tragiczne Mam nadziej , e autor utrzyma dobr pass Je li nie, to b dzie to dla mnie spore rozczarowanie Jan Fabel is a troubled man His relationships with the women in his life are becoming increasingly complicated his partner, Susanne, is looking for a deeper commitment His daughter is considering joining the police and his ex wife holds him responsibleIf that weren t enough, after a gap of ten years, a female serial killer the Angel of St Pauli again makes the headlines when an English pop star is found in Hamburg s red light district, dying of the most savage knife woundsLinks emerge with a series of apparently unrelated events A journalist murdered in Norway The death of a Serbian gangster And a long forgotten project by East Germany s Stasi conceived at the height of the Cold War, involving a highly trained group of female assassins, known by the codename ValkyrieFabel s hunt for the truth will bring him up against the most terrifyingly efficient professional killer The ultimate avenging angel ❮Read❯ ➪ I Blame The Scapegoats Author John O& – Kleankitchen.co.uk Susanne [PDF / Epub] ☁ Beneath the Earth By John Boyne – Kleankitchen.co.uk is looking for a deeper commitment His daughter is considering joining the police and his ex wife holds him responsibleIf that weren t enough [PDF] ⚣ Gagged ✯ Richard Asplin – Kleankitchen.co.uk after a gap of ten years ❆ Aristocrats kindle Epub ❤ Author Stella Tillyard – Kleankitchen.co.uk a female serial killer the Angel of St Pauli again makes the headlines when an English pop star is found in Hamburg s red light district ❮Read❯ ➳ A Dark and Twisted Tide (Lacey Flint, ➶ Author Sharon J. Bolton – Kleankitchen.co.uk dying of the most savage knife woundsLinks emerge with a series of apparently unrelated events A journalist murdered in Norway The death of a Serbian gangster And a long forgotten project by East Germany s Stasi conceived at the height of the Cold War [Download] ➾ Wild Horses (Saddle Club, By Bonnie Bryant – Kleankitchen.co.uk involving a highly trained group of female assassins [Reading] ➿ At Sixes And Sevens By Rosie Harris – Kleankitchen.co.uk known by the codename ValkyrieFabel s hunt for the truth will bring him up against the most terrifyingly efficient professional killer The ultimate avenging angel Craig Russell greift, obwohl er keine deutschen Wurzeln hat, in seinen Thrillern immer die Hansestadt Hamburg auf, die als Schauplatz seiner B cher dient Er scheint eine Schw che f r diese deutsche Stadt zu haben und ich finde allein schon das sehr bewundernswert Auch in diesem Band gibt er sich der Geschichte, den Mythen und Legenden hin, hier besonderer Fokus auf die Stasi Zeiten und der vorherrschenden Macht des gesamten DDR Regimes Ich finde diesen Teil der deutschen Geschichte ja wahnsin Craig Russell greift, obwohl er keine deutschen Wurzeln hat, in seinen Thrillern immer die Hansestadt Hamburg auf, die als Schauplatz seiner B cher dient Er scheint eine Schw che f r diese deutsche Stadt zu haben und ich finde allein schon das sehr bewundernswert Auch in diesem Band gibt er sich der Geschichte, den Mythen und Legenden hin, hier besonderer Fokus auf die Stasi Zeiten und der vorherrschenden Macht des gesamten DDR Regimes Ich finde diesen Teil der deutschen Geschichte ja wahnsinnig spannend und so konnte mich das Buch auch voll und ganz fesseln Ich liebe Craig s Stil, der so detailgenau und sehr gut recherchiert in die gesamte Handlung einflie t Dazu ist der Hauptkommissar Fabel mir sehr sympathisch und ich mag den besonderen Touch, die diese Reihe hat Man kann aus einem Thriller sogar seine Geschichtskenntnisse erweitern und dies absolut nicht langweilig verpackt Ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung An excellent crime thriller and with its theme of a female serial killer had some resonance with the Huntress thrillers though not with so sympathetic a antagonist Russell managed to twist and turn situations in the lot and managed quite a climax This is a terrific series and I expect I shall move on to Book 6 soon. I love the Jan Fabel series but there s an element of Basil Fawlty s Don t mention the war to the novels, which means of course it s there in the background all the time, and I wonder whether this has to do with the writer being British not German Which is a bit hypocritical of me since part of what attracts me to the novels is my own obsession with WWII Finished this book and have moved on already to the next one the advantage of coming to a series late They are compulsive reading for su I love the Jan Fabel series but there s an element of Basil Fawlty s Don t mention the war to the novels, which means of course it s there in the background all the time, and I wonder whether this has to do with the writer being British not German Which is a bit hypocritical of me since part of what attracts me to the novels is my own obsession with WWII Finished this book and have moved on already to the next one the advantage of coming to a series late They are compulsive reading for sure, and I am very fond now of Jan Fabel and his Hamburg murder squad, various other supporting characters z too, the bookseller friend from university days, for e.g., all well developed Still not too fond of Susanne though I ve learned to tolerate her presence in Fabel s life and Russell doesn t dwell too much on their relationship When he does, however, it s realistic I like that Fabel is a nice guy, professional and widely admired though prone to self doubt Not without humour either He s well adjusted, drinks little fear of loss of control and gets on with others including colleagues and, for the most part, his superiors, so not the usual troubled or damaged detective Fabel has a good life and yet he isn t all that happy, though usually the demands of his job provide distraction Although he and Susanne have been living together for two years by now still he misses his old flat, the one with the stupendous view His work is his focus and everything else must give way Luckily Susanne seems happy enough with what she has, and I like that about her, that she doesn t force Fabel to choose The cases are complex but not too much to understand, there are plenty of twists and surprises, though careful reading allows the reader to work out what s going on before the police do due to our advantage of the criminals perspectives This means even the worst of them can be seen as human beings not simply monsters I like, too, the way Russell s characters develop and change through the series, reflecting the difficult work they do, the horrors they must deal with, real physical danger faced And the way history weaves into the stories, reflecting Germany s and Europe s dark past.I was amused when Russell has one of his characters comment upon the tendency of Brits to dwell on the past and be obsessed with WWII see above I was reminded of Deutschland 83 with the Stasi project involving the Valkyrie, three female assassins selected and trained to fight the Cold War It is good, with lots of twists and turns and it is a page turner I can envision myself reading this book again Some details were lost to me because I was so eager to finish the book and there were so many german sounding names and places and there are many characters to keep track of I guess my one complaint would be that Craig calls women attractive pretty good looking way too often It is as though only pretty women were worthy to be included in the story, which is sexist, and grating and It is good, with lots of twists and turns and it is a page turner I can envision myself reading this book again Some details were lost to me because I was so eager to finish the book and there were so many german sounding names and places and there are many characters to keep track of I guess my one complaint would be that Craig calls women attractive pretty good looking way too often It is as though only pretty women were worthy to be included in the story, which is sexist, and grating and obvious to the reader I love reading about murder in Hamburg I just wish the books in this series were available in U.S libraries so I didn t need to buy the ebooks fromuk Although they re worth every penny


About the Author: Craig Russell

Librarian Note There isthan one author in the GoodReads database with this name See this thread forinformationAward winning, best selling and critically acclaimed author His novels have been published in twenty five languages around the world The movie rights to the Devil Aspect have been bought by Columbia Pictures Biblical, his science fiction novel, has been acquired by Imaginarium Studios Sonar Entertainment, four Jan Fabel novels have been made into movies in one of which Craig Russell makes a cameo appearance as a detective for ARD, the German national broadcaster, and the Lennox series has been optioned for TV development.Craig Russell won the 2015 Crime Book of the Year McIlvanney Prize for The Ghosts of Altona , and is currently longlisted for the 2017 McIlvanney Prize for The Quiet Death of Thomas Quaid , the latest in the Lennox series was a finalist for the 2013 Ellis Peters Historical Dagger was a finalist for the 2012 Crime Book of the Year McIlvanney Prize won the 2008 CWA Dagger in the Library for the Fabel series was a finalist for the 2007 CWA Duncan Lawrie Golden Dagger was a finalist for the 2007 SNCF Prix Polar in France is the only non German to be awarded the highly prestigious Polizeistern by the Polizei Hamburg.Official website Fanpage writes under the pseudonym Christopher Galt


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *