Santhana: putopis PDF/EPUB ✓ Paperback


    ☀ Dark Harmony (Fairmont Riding Academy, PDF / Epub ✍ Author Michele Scott – Kleankitchen.co.uk na momente avanturisti ki putopisna a ponegdje filozofski dokumentarna [Reading] ➽ The Art of Heavy Transport By Marco J. van Daal – Kleankitchen.co.uk knjiga Santhana avantura je kroz misao i nemisao Radnja po inje u jednom zagreba kom restoranu pa preko Istambula do Afganistana nastavlja se na ju nim morima gdje autor sudjeluje u osposobljavanju potonule jahte i jedri tisu e kilometara da bi do ao do zadnjeg raja [Reading] ➺ Freak Show By Robert Bogdan – Kleankitchen.co.uk otoka Mauricijusa must read Pomalo druga ije od Malnara, manje avanturisti ki te vi e dokumentarno Na trenutke ostavlja bez daha prepri avaju i na zanimljiv na in. There are a lot of travelogues that describe a young man s journey to India in the days of the overland trail from Istanbul to Kathmandu, but Borna Bebek s Santhana is unusual The author is a Croatian, and while many hundreds or thousands of Yugoslavs headed east in the 1960s and 1970s as a non aligned country, they could travel anywhere visa free , there is almost nothing written in English about this phenomenon The journey was made in 1977, the very last days of the overland trail, which en There are a lot of travelogues that describe a young man s journey to India in the days of the overland trail from Istanbul to Kathmandu, but Borna Bebek s Santhana is unusual The author is a Croatian, and while many hundreds or thousands of Yugoslavs headed east in the 1960s and 1970s as a non aligned country, they could travel anywhere visa free , there is almost nothing written in English about this phenomenon The journey was made in 1977, the very last days of the overland trail, which ended soon after with the Islamic revolution in Iran and the Soviet invasion of Afghanistan And finally, Bebek took a remarkably roundabout way of getting to India.After he left his native Zagreb in January 1977, Bebek traveled by bus, train and even horseback across Bulgaria, Turkey, Iran, Afghanistan and Pakistan Since I read Santhana after proceeding through a large number of books on the hippie trail , I found it fascinating how by 1977 the hippie era was seen as ancient history A backpacker hitting India or Southeast Asia in 2014 is not so different from those doing the same journey in 2004, but Borna and his travel companions see themselves as very different in outlook from those who did the trail in the late Sixties.But instead of crossing from Pakistan into India straightaway, Bebek helped an American acquaintance raise a sunken yacht off Karachi, from where they sailed first to Thailand and then to Mauritius Only after this vast journey over land and sea did Bebek head for India So the book will also interest those wanting to read about travel in Thailand and Mauritius in the Seventies I was surprised to read that Thailand was already a major sex tourism destination by this time, ladyboys and all, and Bebek writes of fat, balding mechanics from D sseldorf and hard working French plumbers come to make their dreams come true for a week One aspect of Thailand that has disappeared, however, is what Bebek calls Vietnam fall out , American veterans who stayed in Southeast Asia after the war and launched all sorts of dodgy businesses.Once Bebek reaches India, he madly dashes around, wishing he could be in every part of that country at once He recounts visits to the Golden Temple and Taj Mahal, but mostly passes over his tourism phase Eventually, tired of all the sightseeing and wanting to pursue his spiritual search, he settles into the holy city of Puri in the state of Orissa After five months in an ashram, he catches malaria, recovers after a long hospital stay, and then decides to head home Santhana is an interesting memoir and quite readable I am happy that I added it to my library The one major downside of the book is the lack of any biography of its author Bebek seems to have lived a remarkable life for a young Yugoslav well before his overland journey, being educated in England, the United States and Germany, but we only hear the briefest asides of this cosmopolitan upbringing No translator is credited for the book it was originally published in Serbo Croatian in 1979 Did Bebek speak English so well Fenomenalan putopis, jedan od najiskrenijih i najlu ih koje sam itala a itala sam ih jako puno Svakom preporu am "/>
  • Paperback
  • 335 pages
  • Santhana: putopis
  • Borna Bebek
  • Croatian
  • 10 November 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Santhana: putopisBlago re eno, odu evljena sam Nevjerojatna pri a, napisana izrazito pitkim, lako itljivim stilom, naprosto te uvu e i samo okre e stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodov tinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja, ma ista milina O arava me avanturizam, put bez plana, snala enje i smi ljanje rje enja putem Nepredvidljivost i prilago avanje situacijama, pregovori s lokalcima, izvjesna doza rizika Metoda poku aja i pogre ke kao obrazac putni ke svakodnevice Iznena uju e su sp Blago re eno, odu evljena sam Nevjerojatna pri a, napisana izrazito pitkim, lako itljivim stilom, naprosto te uvu e i samo okre e stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodov tinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja, ma ista milina O arava me avanturizam, put bez plana, snala enje i smi ljanje rje enja putem Nepredvidljivost i prilago avanje situacijama, pregovori s lokalcima, izvjesna doza rizika Metoda poku aja i pogre ke kao obrazac putni ke svakodnevice Iznena uju e su spretno i jezgovito parafrazirani sa eti razgovori i iskustva iz razdoblja boravka u ashramu Nema tu izolirane interpretacije autora koja bi naru ila cjelovitost dojma Potpuno je jasno odvojen njegov komentar, razmatranje situacije iz njegove glave , od doga aja ili razgovora koje prepri ava Ima zaista zanimljivih uvida, pa iako sam knjigu pro itala u svega nekoliko dana, jo uvijek razmi ljam o njoj jer je toliko slojevita Ljudi su samo ljudi, ali kulturolo ke razlike i pitanja mentaliteta nipo to nisu zanemarivi, dovode do pitanja postojanja ne pomirljivih razlika ime je to sve uvjetovano, je li mogu e istinsko razumijevanje ili se prilagodba do ljaka u stranome okru enju temelji na uva avanju granica i prihva anju nepremostivosti razlika Name u se svakakva pitanja, od onih vezanih uz pojam identiteta do granica ostvarivosti prilagodbe, mogu nosti usvajanja i prihva anja, itd Ne razumijevanje se opet podme e kao pozadinska tema koja svrdla po mozgu.Pitanje istoka zapada Razlika u interpretaciji istovjetnosti Razli iti na ini u enja i tuma enja svijeta oko sebe Zapad ponekad poku ava preuzeti filozofiju istoka , ali primje uju li zapadnjaci da oni tamo to ne rade, ne mije aju kru ke i jabuke i dr e se svojeg ini mi se da zapadni ovjek, potaknut imperijalisti kim mindsetom jer povijest je pokazala da on ovladava svime, ako ne milom, onda silom poku ava nasilno utrpati njihovo u na e kalupe tovi e, modelira i igra se sa pridavanjima zna enja i poistovje ivanjima stvari kojima ne bi trebao Ne razumije sebe, pa bje i u neke sfere u kojima novu filozofiju i istinu temelji na idejama koje su nus produkt vlastite fantazije, ma te i pritom se ne zamara vjerodostojno u interpretacije To dovodi do jo ve eg unutarnjeg nesklada, koji ak vi e nije niti autenti an Zapadnjaci su usmjereni gotovo isklju ivo na sebe, pa odatle mo da i otu enost unutar suvremenog dru tva Djeluje mi kao da isto nja ka kultura zagovara vrstu samo odgoja zasnovanu na promatranju svijeta oko sebe i tra enja na ina uspostavljanja veze s istim Vi e pa nje se pridaje strpljenju, spontanom i nenasilnom usvajanju, promatranju bez obja njavanja i lijepljenja etiketa Prihva aju bez modeliranja Mi, zapadnjaci, smo skloni uobli avanju, ili da ka em, izobli avanju Krojenju prema sebi Da l zapadnjaci siluju isto nja ku filozofiju zato jer ih nitko s one strane ne napada Jer se oni dr e svoga, pa odabiru da ih se ne ti e to se zapadnjaci igraju ne ime ime ne znaju rukovati Mislim da tu stajem D I da mi ovo nije jedino itanje ove knjige Mo da indijska joga nije prikladna za europskog ovjeka, mo da postoje fine sociolo ke, psiholo ke i biolo ke razlike Manipulacija ki me, zatim simboli na koje se koncentriramo u meditaciji, sve to je bilo razvijeno za indijsko tijelo i mentalitet Tek po njegovu mirnom licu vidjelo se koliko su evropska i ameri ka lica poprimila stalni gr napetosti i straha od egzistencije, koji se prenosi valjda od generacije na generaciju, dok se potpuno nije zamrznuo i ostao tako zale en, na licima Taj pe at napetosti, taj zamrznuti vrisak nosimo svi, ali ga ne primje ujemo U koli ovjek u i korak po korak, u enjem napamet, od drugih, kreiranih pravila i formula.U nemisaonom kolstvu najve i dio vremena ni ta se ne doga a, nema progresa, no onda najedanput bljesak i saznanje se iskristalizira sva misao, sva filozofija, sve je to samo ta tina Misteriji univerzuma, istine, su iznad dometa rije i Ova, na momente avanturisti ki putopisna a ponegdje filozofski dokumentarna, knjiga Santhana avantura je kroz misao i nemisao Radnja po inje u jednom zagreba kom restoranu pa preko Istambula do Afganistana nastavlja se na ju nim morima gdje autor sudjeluje u osposobljavanju potonule jahte i jedri tisu e kilometara da bi do ao do zadnjeg raja , otoka Mauricijusa ☀ Dark Harmony (Fairmont Riding Academy, PDF / Epub ✍ Author Michele Scott – Kleankitchen.co.uk na momente avanturisti ki putopisna a ponegdje filozofski dokumentarna [Reading] ➽ The Art of Heavy Transport By Marco J. van Daal – Kleankitchen.co.uk knjiga Santhana avantura je kroz misao i nemisao Radnja po inje u jednom zagreba kom restoranu pa preko Istambula do Afganistana nastavlja se na ju nim morima gdje autor sudjeluje u osposobljavanju potonule jahte i jedri tisu e kilometara da bi do ao do zadnjeg raja [Reading] ➺ Freak Show By Robert Bogdan – Kleankitchen.co.uk otoka Mauricijusa must read Pomalo druga ije od Malnara, manje avanturisti ki te vi e dokumentarno Na trenutke ostavlja bez daha prepri avaju i na zanimljiv na in. There are a lot of travelogues that describe a young man s journey to India in the days of the overland trail from Istanbul to Kathmandu, but Borna Bebek s Santhana is unusual The author is a Croatian, and while many hundreds or thousands of Yugoslavs headed east in the 1960s and 1970s as a non aligned country, they could travel anywhere visa free , there is almost nothing written in English about this phenomenon The journey was made in 1977, the very last days of the overland trail, which en There are a lot of travelogues that describe a young man s journey to India in the days of the overland trail from Istanbul to Kathmandu, but Borna Bebek s Santhana is unusual The author is a Croatian, and while many hundreds or thousands of Yugoslavs headed east in the 1960s and 1970s as a non aligned country, they could travel anywhere visa free , there is almost nothing written in English about this phenomenon The journey was made in 1977, the very last days of the overland trail, which ended soon after with the Islamic revolution in Iran and the Soviet invasion of Afghanistan And finally, Bebek took a remarkably roundabout way of getting to India.After he left his native Zagreb in January 1977, Bebek traveled by bus, train and even horseback across Bulgaria, Turkey, Iran, Afghanistan and Pakistan Since I read Santhana after proceeding through a large number of books on the hippie trail , I found it fascinating how by 1977 the hippie era was seen as ancient history A backpacker hitting India or Southeast Asia in 2014 is not so different from those doing the same journey in 2004, but Borna and his travel companions see themselves as very different in outlook from those who did the trail in the late Sixties.But instead of crossing from Pakistan into India straightaway, Bebek helped an American acquaintance raise a sunken yacht off Karachi, from where they sailed first to Thailand and then to Mauritius Only after this vast journey over land and sea did Bebek head for India So the book will also interest those wanting to read about travel in Thailand and Mauritius in the Seventies I was surprised to read that Thailand was already a major sex tourism destination by this time, ladyboys and all, and Bebek writes of fat, balding mechanics from D sseldorf and hard working French plumbers come to make their dreams come true for a week One aspect of Thailand that has disappeared, however, is what Bebek calls Vietnam fall out , American veterans who stayed in Southeast Asia after the war and launched all sorts of dodgy businesses.Once Bebek reaches India, he madly dashes around, wishing he could be in every part of that country at once He recounts visits to the Golden Temple and Taj Mahal, but mostly passes over his tourism phase Eventually, tired of all the sightseeing and wanting to pursue his spiritual search, he settles into the holy city of Puri in the state of Orissa After five months in an ashram, he catches malaria, recovers after a long hospital stay, and then decides to head home Santhana is an interesting memoir and quite readable I am happy that I added it to my library The one major downside of the book is the lack of any biography of its author Bebek seems to have lived a remarkable life for a young Yugoslav well before his overland journey, being educated in England, the United States and Germany, but we only hear the briefest asides of this cosmopolitan upbringing No translator is credited for the book it was originally published in Serbo Croatian in 1979 Did Bebek speak English so well Fenomenalan putopis, jedan od najiskrenijih i najlu ih koje sam itala a itala sam ih jako puno Svakom preporu am


About the Author: Borna Bebek

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Santhana: putopis book, this is one of the most wanted Borna Bebek author readers around the world.